Tüketici Hukuku

• Tüketicinin korunması hakkında kanun ve sair mevzuat uyarınca tüketicilerin haklarının korunması amacıyla gerekli işlemleri yapmak ve davaları takip edilmektedir