Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

Miras Hukukuna ilişkin;

• Veraset işlemlerinin takibi, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması ve uyuşmazlıklarının çözümü,

• Mirasın reddi, Mirastan feragat ve Borca Batık lığın Tespitine ilişkin davalar ile hak kaybına sebep olacak nitelikteki uyuşmazlıkların çözümü,

• Tenkis, Denkleştirme davaları ile miras hakkının korunmasına ilişkin açılmış veya açılacak davalar ile uzlaşma yolu ile çözüme kavuşturulabilecek her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerimizin temsil edilmesi,

Aile Hukukuna İlişkin;

• Aile hukukundan doğan boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi ihtilafların çözümü,

• Maddi, Manevi tazminat ve nafaka arttırma davaları ile aile hukukunda doğan her türlü uyuşmazlığa ilişkin davalarının sonuca odaklı takibi ve müvekkillerimizin temsil edilmesi,

Borçları Hukukuna İlişkin;

• Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca doğabilecek sair uyuşmazlıkların ve sözleşmeler hukukundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmet vermektedir.