Karacaovalı Hukuk

Makaleler

Gayrimenkul Hukuku'na Dair

Gayrimenkul Hukuku Kamulaştırma

Kamulaştırma Davalarına İlişkin; • Genel: Devletin vatandaşların özel mülkiyet hakkına müdahalesi; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar uygulaması gibi hallerde ortaya çıkmaktadır. Anayasa başta olmak üzere, Türk Medeni Kanunu ve diğer […]

İş Hukuku'na Dair

İş Hukuku Çalışma Saatleri Hakkında

Haftalık Çalışma Saatleri Bakımından; • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Md. kapsamında; haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Haftalık çalışma saatinin aşılması halinde işçinin fazla mesai ücret alacağı doğmaktadır. […]

Ceza Hukuku’ndan Doğan Tazminat Davalarına Dair

Ceza Hukuku’ndan Doğan Tazminat Davalarına Dair

Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davalarına İlişkin: Tutuklama kişiye yönelik uygulanan ve kişi hürriyetini kısıtlayan bir koruma tedbiridir ve Ceza Muhakemesinde koruma tedbirlerinden biri olarak yer almaktadır. Koruma tedbirleri cezalandırma araçları […]

Gayrimenkul Hukuk Toprak Reformu

Gayrimenkul Hukuk Toprak Reformu

1954 Yılına İlişkin 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Hakkında ki Kanuna İlişkin: Öncelikle söz konusu araziler; devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyetinde bulunup kamu işlerinde kullanılmayan arazi, tarım için ayrılan […]

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi

Temel Bakış : 7036 Sayılı Kanun ile getirilen arabuluculuk müessesesinde hedeflenen asıl husus; işçi – işveren arasında ki davaya konu uyuşmazlıklara etkin ve kısa çözüm yolları üreterek hem işçinin zamansal […]

Miras Hukuku (Reddi)

Miras Hukuku (Reddi)

Miras Olarak Borç Kaldıysa Ne Yapmalısınız? Eğer miras bırakandan size borç kaldıysa iki seçeneğiniz mevcut: • Tüm borçları ödersiniz. • Mirası reddedebilirsiniz. Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir? Mirasın reddi, diğer […]