İş Hukuku

• İşçi ve işveren arasında yaşanabilecek tüm ihtilafların gerek uzlaşma gerek mahkeme aracılığıyla çözümü, İşçi alacakları, işe iade ve sigorta tespit davalarının takibi,

• Ticari şirketlere verilecek danışmanlıklar kapsamında; İşveren ile işçi arasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü endeksli iş sözleşmesi, ibra ve ikale sözleşmesi gibi sair sözleşmelerin düzenlenmesi odaklı danışmanlık hizmetleri verilmektedir.