İdare ve Vergi Hukuku

İmar Planı İptal ve İtiraz Davaları

• Belediyeler ve diğer kamu kurumları düzenli bir kentleşme amacıyla imar planları yapmaktadırlar.  Yapılan planlar nedeniyle mağdur olan kişiler planların değiştirilmesi için ilgili kurumlarda itirazda bulunma hakkına sahiptirler. Bu itirazların ret edilmesi veya süresi içinde cevap verilmemesi durumunda, cevap verilmesi beklenilmeden İdare Mahkemeleri veya Danıştay`da dava açılması mümkündür.

• Tam Yargı Davası, Vergi davaları alanlarında hizmet verilmektedir.