karacaovalı hukuk

Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Ev, arsa, apartman, daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsar.

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku

Kişinin doğumundan vefatına kadar aile ve borç ilişkilerini kapsayan, miras ve eşyaların kişiler arasında paylaşılması gibi iktisadi konuları kapsar.

Ticaret Hukuku

Hukukun, ticaretle ilişkili tüm mevzuatı kapsar, işletmeler, tacirler, bireyler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve tarafların haklarını düzenler.

İş Hukuku

İşçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları kapsar.

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Deprem riskine karşı dayanıksız binaların yıkılıp, şehir planlama ilkeleri çerçevesinde depreme dayanıklı olarak sağlıklı ve yaşanabilir bir hale getirilebilmesi amacıyla yeniden inşa edilmesi çalışmalarını konu alır.

Sigorta Hukuku

Ölümlü / yaralanmalı trafik kazaları sonucu açılabilecek davaların takibi ve araç değer kaybı taleplerini kapsar.

Tüketici Hukuku

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının yanı sıra sağlığını ve güvenliğini korumayı sağlayan konuları kapsar.

Spor Hukuku

Sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şekilde inceler.

İdare ve Vergi Hukuku

Vergi niteliklerini, vergi yükümlülüklerini ve devletin mali faaliyetlerini hukuki açıdan inceler.

Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukukunu kapsar.