Gayrimenkul Hukuku

• Müvekkillerin anayasal ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınan mülkiyet ile diğer ayni ve şahsi haklarının korunması için,

• İskan Politikası Kapsamında Mübadeleye tabi tutulan vatandaşlarımızın özlük haklarının dayanağı olan mülkiyet haklarına ilişkin hukuki sorunların çözümü,

• Kişilerin murisleri ve murisi evvellerine ait olan taşınmazların tespiti ile birlikte murislerin tereke tespiti kapsamında doğmuş ve doğması muhtemel tapusal haklarının hak sahipleri adına tesciline yönelik sorunların çözümü için,

• Kişilerin mülkiyet haklarının özüne dokunan haklarının haleldar edildiği kamulaştırmasız el atma süreçlerine ilişkin hukuki çözümler ile birlikte; 

• Kamulaştırmasız El Atma Davalarına Dayalı Tazminat ve Ecrimisil Davaları, İskan Kaydına Dayalı Taşınmaz Davaları, Kamulaştırma davaları, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Meni Müdahale Davası, İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi), Tahliye Davaları – Kira Tespit Davaları, Kat Mülkiyetinden Doğan Uyuşmazlıklar, Muvazaa Davaları vb. alanlarda hizmet verilmektedir.

Gayrimenkul uyuşmazlıklarda başta Av. Gürkan YUMUK olmak üzere yetkin Avukat kadromuz hizmet vermekte olup müvekkillerimize her türlü mülkiyete tabi uyuşmazlıklarda sonuç odaklı ve temsile dayalı hizmet verilmektedir.