İş Hukuku

İş Hukuku'na Dair

İş Hukuku Çalışma Saatleri Hakkında

Haftalık Çalışma Saatleri Bakımından; • 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. Md. kapsamında; haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Haftalık çalışma saatinin aşılması halinde işçinin fazla mesai ücret alacağı doğmaktadır. […]

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Müessesesi

Temel Bakış : 7036 Sayılı Kanun ile getirilen arabuluculuk müessesesinde hedeflenen asıl husus; işçi – işveren arasında ki davaya konu uyuşmazlıklara etkin ve kısa çözüm yolları üreterek hem işçinin zamansal […]