Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku'na Dair

Gayrimenkul Hukuku Kamulaştırma

Kamulaştırma Davalarına İlişkin; • Genel: Devletin vatandaşların özel mülkiyet hakkına müdahalesi; kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, imar uygulaması gibi hallerde ortaya çıkmaktadır. Anayasa başta olmak üzere, Türk Medeni Kanunu ve diğer […]

Gayrimenkul Hukuk Toprak Reformu

Gayrimenkul Hukuk Toprak Reformu

1954 Yılına İlişkin 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Hakkında ki Kanuna İlişkin: Öncelikle söz konusu araziler; devletin hüküm ve tasarrufu veya özel mülkiyetinde bulunup kamu işlerinde kullanılmayan arazi, tarım için ayrılan […]